תאריך עדכון אחרון: יוני 24, 2013

?

חוק השיפוט הצבאי תיקון מס` 70 חקירת סיבות מוות

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/773

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+