תאריך עדכון אחרון: יוני 24, 2013

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה זיכוי למעסיק שעובדיו משרתים במילואים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1775

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 24, 2013

  • יוני 1, 2015

  • יולי 20, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+