תאריך עדכון אחרון: מאי 4, 2015

?

חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) תיקון - פטור מארנונה לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/88

יוזמי החוק

תמר זנדברג

תמר זנדברג

יו"ר ועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 24, 2013

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+