תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2014

?

חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר מס` 46 הכנסת חפץ אסור בנסיבות מחמירות

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/760

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+