תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2013

?

חוק הביטוח הלאומי תיקון - הארכת הוראת השעה בעניין ביצוע בדיקת תלות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1320

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יוני 3, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+