תאריך עדכון אחרון: יוני 18, 2013

?

חוק חובת המכרזים תיקון הארכת הוראת השעה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/503

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • אין נתונים

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+