תאריך עדכון אחרון: יוני 10, 2013

?

חוק יסודות התקציב (תיקון - יושב ראש הוועדה המשותפת לתקציב הביטחון) הוראת שעה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1227

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+