תאריך עדכון אחרון: יולי 14, 2014

?

חוק הקרן לניהול הכנסות המדינה מהיטל על רווחי נפט התשע”ג-2013 חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/757

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+