תאריך עדכון אחרון: יולי 30, 2013

?

חוק חופשה שנתית תיקון - הוספת ימי חופשה לפי בחירת העובד

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2728

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 6, 2013

  • יולי 30, 2014

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+