תאריך עדכון אחרון: מאי 20, 2013

?

חוק–יסוד: תקציב המדינה לשנים 2009 עד 2012 ולשנת 2013 (הוראות מיוחדות) הוראת שעה תיקון מס` 3

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/749

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+