תאריך עדכון אחרון: אפריל 29, 2013

?

הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס` 20) (תיקון מס` 2 - הוראת שעה)

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/755

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+