תאריך עדכון אחרון: אפריל 22, 2013

?

חוק לתיקון פקודת העיריות מינוי מבקר פנים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/973

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 22, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+