תאריך עדכון אחרון: אפריל 22, 2013

?

חוק הלוואות לדיור תיקון - חובת הפנייה לוועדה מיוחדת ולוועדת חריגים טרם הגשת בקשה לביצוע משכנתה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1085

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 22, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+