תאריך עדכון אחרון: מאי 18, 2015

?

חוק מס ערך מוסף תיקון - מס בשיעור אפס על ספרי לימוד

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/901

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 22, 2013

  • יולי 7, 2014

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+