תאריך עדכון אחרון: יולי 8, 2013

?

חוק לימוד חובה אישור החוק - הצעת חוק לימוד חובה (תיקון מס` 32)

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/923

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 18, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+