תאריך עדכון אחרון: מרץ 18, 2013

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה השוואת תנאים בין שכיר לעצמאי בחיסכון ארוך טווח

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1820

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 18, 2013

  • יולי 20, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+