תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה תיקון - הגשת תובענה בידי מפקח עבודה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/321

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+