תאריך עדכון אחרון: יאנ' 3, 2017

?

חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) הוראת שעה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/673

יוזמי החוק

?

שלב:קריאה ראשונה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 4, 2015

  • יוני 6, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+