תאריך עדכון אחרון: מאי 13, 2013

?

חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס" 29) תיקון - הארכת הוראת שעה בעניין ביטול מאסר חייבים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/502

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+