תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק תגמולים לחיילים ולבני משפחותיהם (חבלה שלא בעת מילוי תפקיד) תיקון - הרחבת זכאות לתגמולים ושיקום

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/526

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+