תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק אוויר נקי תיקון - איסור הקמת מקור פליטה טעון היתר בקרבת בית מגורים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/760

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+