תאריך עדכון אחרון: אוק' 15, 2012

?

חוק התקשורת (בזק ושידורים) תיקון מס' 56 הרשות והמועצה לשידורים מסחריים

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/729

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+