תאריך עדכון אחרון: יולי 28, 2014

?

חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות על–תיכוניים תיקון

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/731

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+