תאריך עדכון אחרון: יולי 1, 2013

?

חוק לעידוד השקעות הון תיקון מס' 70

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/735

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+