תאריך עדכון אחרון: נוב' 5, 2012

?

חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) תיקון מס' 27 כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/741

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+