תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) תיקון - אישור ועדה להתקנת תקנות בדבר העברת מידע

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1819

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • אוק' 15, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • יולי 20, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+