תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2012

?

חוק המאבק בתופעת השכרות (הוראת שעה ותיקון חקיקה) תיקון - התראה והודעת תשלום לאחראי על קטין

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/865

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 25, 2012

  • מרץ 18, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+