תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2012

?

חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) תיקון - ביטול ניכוי מקצבה בשל תגמולים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4560

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 25, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+