תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2012

?

חוק ביטוח בריאות ממלכתי תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2745

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 25, 2012

  • יוני 10, 2013

  • מרץ 7, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+