תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2012

?

חוק הגנת הצרכן תיקון - מגבלות על חיוב חשבון של צרכן בתשלומים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/964

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 25, 2012

  • אפריל 22, 2013

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+