תאריך עדכון אחרון: יולי 23, 2012

?

חוק טיפול בחולי נפש תיקון - חוות דעת רפואית על ידי רופא שאינו פסיכיאטר

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4512

יוזמי החוק

חיים כץ

חיים כץ

שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 23, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+