תאריך עדכון אחרון: יולי 17, 2013

?

חוק המכר (דירות) תיקון - חובת מסירת מחירון של הפריטים הכלולים במפרט לשם זיכוי הקונה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/68

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יולי 9, 2012

  • מרץ 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+