תאריך עדכון אחרון: יולי 16, 2012

?

חוק לתיקון פקודת הרופאים פטור מבחינות לסטודנטים בוגרי מוסדות לימוד בחוץ לארץ

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1222

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 16, 2012

  • מאי 13, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+