תאריך עדכון אחרון: יולי 3, 2012

?

חוק הפרסומות איסור ביזוי נשים בפרסומות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/217

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 3, 2012

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+