תאריך עדכון אחרון: יולי 3, 2012

?

חוק יישום ההסכם בדבר העברה מכינה של סמכויות לרשות הפלסטינית (תיקוני חקיקה והוראות שונות) תיקון - פסק דין חלוט נגד הרשות הפלסטינית

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4447

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יולי 3, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+