תאריך עדכון אחרון: יולי 9, 2012

?

ב כ"ח בסיוון התשע" חוק חדש

הצעת חוק ממשלתית, מספר חוברת: מ/699

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+