תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2012

?

חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס" 20) תיקון דחיית מועד התחילה

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/488

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יוני 25, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+