תאריך עדכון אחרון: מאי 18, 2015

?

חוק הגנת הצרכן תיקון - חובת הצגת מחיר מומלץ של ירקות

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/881

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 18, 2012

  • יולי 23, 2012

  • אפריל 22, 2013

  • אפריל 22, 2013

  • מאי 4, 2015

  • מאי 18, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+