תאריך עדכון אחרון: יוני 11, 2012

?

חוק הסדרת הלוואות חוץ-בנקאיות תיקון - החלת החוק על תאגידים בנקאיים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4370

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • יוני 11, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+