תאריך עדכון אחרון: יולי 25, 2012

?

חוק שכר שווה לעובדת ולעובד תיקון מס' 2 הארכת תקופת ההתיישנות בתובענה לקבלת הפרשי שכר או גמול אחר

הצעת חוק הכנסת, מספר חוברת: כ/484

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • יוני 4, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+