תאריך עדכון אחרון: יולי 24, 2012

?

חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) תיקוני חקיקה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4424

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • יוני 4, 2012

  • יוני 25, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+