תאריך עדכון אחרון: מאי 29, 2012

?

חוק לתיקון פקודת העיריות חובת דיווח של הוועדה לענייני ביקורת

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1576

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 29, 2012

  • מאי 20, 2013

  • יוני 29, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+