תאריך עדכון אחרון: מאי 6, 2009

?

חוק הכנסת (מספר הסגנים ליושב ראש הכנסת בתקופת כהונתה של הכנסת השמונה-עשרה) תיקון - ייצוג הסיעות בנשיאות הכנסת

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4319

יוזמי החוק

?

שלב:אושרה

יזום הצעת החוק

  • מאי 21, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+