תאריך עדכון אחרון: מאי 23, 2012

?

חוק הגנת הצומח תיקון - פטור מהוראות מסוימות לגרגרי טף

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4310

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מאי 14, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

  • יוני 7, 2012

    בעד,

משוב א- א+