תאריך עדכון אחרון: מאי 7, 2012

?

חוק מס נוסף למטרות חינוך הוראת שעה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1031

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 7, 2012

  • יולי 25, 2012

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+