תאריך עדכון אחרון: יולי 24, 2012

?

חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) תיקון - סיוע ואיתור חובה

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/4289

יוזמי החוק

?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מאי 7, 2012

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+