תאריך עדכון אחרון: מאי 7, 2012

?

חוק שירות המדינה (גמלאות) תיקון - הרחבת הזכאות לקצבה בנוסף לתגמולים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1571

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • מאי 7, 2012

  • יולי 29, 2013

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+