תאריך עדכון אחרון: אפריל 30, 2012

?

חוק הליכי תכנון ובנייה להאצת הבנייה למגורים (הוראת שעה) תיקון - הטלת הגבלות בשל עיכוב ביצוע תכנית לדיור לאומי

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/89

יוזמי החוק

?

שלב:הצעה

יזום הצעת החוק

  • אפריל 30, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 4, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+