תאריך עדכון אחרון: יולי 13, 2016

?

חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה חוק חדש

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/2737

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:עברה קריאה טרומית

יזום הצעת החוק

  • מרץ 12, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 11, 2015

  • מאי 11, 2015

  • מרץ 7, 2016

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+