תאריך עדכון אחרון: מרץ 13, 2013

?

חוק לתיקון פקודת מס הכנסה פטור ממס בגין משיכת כספים מקופת גמל לא משלמת לקצבה שהופקדו לתקופה של 15 שנים

הצעת חוק פרטית, מספר חוברת: פ/1117

יוזמי החוק

עוד +
?

שלב:הוקפאה בכנסת קודמת

יזום הצעת החוק

  • מרץ 21, 2012

  • יולי 9, 2012

  • מרץ 13, 2013

  • מאי 27, 2013

  • מאי 25, 2015

קריאה טרומית

?

ישיבות הוועדה

?

נוסח הצעת החוק של הוועדה

קריאה ראשונה

?

ישיבות הוועדה

?

אישור הצעת החוק

?

עמדת הממשלה

משוב א- א+